Начало Професионално образовние
Професионално образование
Представяне ПДФ Печат Е-мейл

 

aut0_icon

 

Представяме ви нашите продукти за професионално образование:

 

продължава>
 
ПДФ Печат Е-мейл

 

ЕЛЕКТРОНИКА

 

            В съвременното технологично състезание владеенето на електрониката е задължително за всеки професионалист. ebbaseНие представяме широка гама от системи за обучение по електричество и електроника, от начално ниво до професионални нива на специализация. Системата EB-2000 е основана върху новаторска методика на обучение, която комбинира практически занятия с компютърно обучение.

 

            EB-2000 предлага безпрецедентна гъвкавост и лекота на разширяване. Системата покрива голям диапазон от електронни технологии на различни нива и могат да се включват нови теми.

продължава>
 
Хидравлика ПДФ Печат Е-мейлХИДРАВЛИКА

 

hydpne

 

 

продължава>
 
Хладилна и климатизационна техника ПДФ Печат Е-мейл

 

ХЛАДИЛНА ТЕХНИКА И

КЛИМАТИЗАЦИЯ

 

refrigeration

 

 

Отоплението, вентилацията, климатизацията и хладилната техника заемат все по-централно място в съвременната цивилизация. Разпространението на тези системи изисква квалифицирани техници, които да притежават способности за диагностика, отстраняване на повреди и поддържане в изправност на системите.


Системата за обучение по климатизация и хладилна техника DAR-2000, предлагана от нас, е подходяща за професионално обучение в технически колежи, професионални гимназии, университети, центрове за квалификация и преквалификация.

 

продължава>
 
Роботи и ГАПС ПДФ Печат Е-мейл

 

РОБОТИ И ГАПС

 

cim

 

 

 

продължава>
 
Пневматика ПДФ Печат Е-мейл

 

ПНЕВМАТИКА

 

hydpne

 

 

продължава>
 
Управление на процеси ПДФ Печат Е-мейл

 

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЦЕСИ

 

ps2180

 

В съвременното производство се използват сложни системи за управление, с помощта на които се постига по-добро качество при по-ниски разходи. Повишените изисквания за опазване на околната среда, заедно с екологичното законодателство допълнително мотивират много компании да модернизират своето производство дори и инвестициите да не предлагат висока възвръщаемост.

 

Лабораторията по управление на процеси PS-2000 отговаря на повишените изисквания за обучение на квалифицирани техници и инженери по поддържане на системи за управление в производството. Тя включва лабораторни експерименти и тестове за най-важните елементи в една реална система за управление на процеси, а именно: термодвойки от тип J, K, платинов температурен преобразовател, преобразователи за налягане, дебит и ниво на флуиди, клетка за измерване на тегло, интерфейс между преобразователите и компютъра, програми за управление на процесите, както и симулатор на управлението на процеси.

 

продължава>
 
Автотроника ПДФ Печат Е-мейл

 

АВТОТРОНИКА

 

aut0_icon Програмата АТ-2000 за обучение по автотроника предлага модулен метод за преход на учениците от теорията в класната стая към диагностиката и „ремонта” на истински превозни средства, като всичко това се прави чрез компютърна работна станция.

   Като се използват свързани с компютъра симулатори, демонстратори, електронни платки и специализираната система за вмъкване на дефекти “smart car”, учениците се упражняват по специална методология за търсене и отстраняване на повреди в учебна среда, която следи напредъка на всеки и дава възможност за индивидуална скорост на обучение.

 

продължава>