Начало Професионално ориентиране
Професионално ориентиране
Представяне PDF Print E-mail
There are no translations available.

 

Лаборатория за технологична подготовка

и професионално ориентиране

 Науката и технологиите се развиват с бързи темпове в нашето съвремие. Образователните институции трябва да ревизират учебните си програми, за да отговарят на тези нови изисквания.

Днешната технологична среда е толкова сложна, че технологичната грамотност трябва да стане интегрална част от училищния план. Затова Degem Systems разработи една фамилия от образователни програми и софтуер, свързани с подходящ хардуер. Тази система е предназначена да предостави на учениците от горния курс основни знания от различни области, като енергийни източници, основи на електричеството и електрониката, роботика, автоматизация на процеси, и др.

Това е лабораторията Tech-Prep 2000.
 

TechPrep 2000 се използва от три целеви групи:

 (1). Технически гимназии

 

TechPrep подпомага осъзнаването от младежите на съвременните технологии и им помага за избора на кариера в областта на техниката и промишлеността.

 

 (2). Професионални колежи и технически университети

 

TechPrep се използва като ефективно средство за бързо привеждане на учениците и студентите до общо ниво на разбиране на технологиите.

 

 (3). Работещи и безработни възрастни

 

TechPrep предоставя широк диапазон от знания и умения на възрастни, заети в промишлеността, а също и на безработни, за квалификация по допълнителни специалности и за адаптиране към технологичните промени.

 

 
Изграждащи модули PDF Print E-mail
There are no translations available.

   

Системата е изградена от следните модули:

 

Read more...