Начало Общински Мултицентър
Общински Мултицентър
Представяне ПДФ Печат Е-мейл

 

   Мултицентър е общински център за образование, свободно време, възпитание и превенция, реализиран със средствата на най-съвременни образователни технологии.

    Мултицентър е одобрен от Многонационалната програма на ООН по преодоляване на дигиталното разделение между развитите и развиващите се страни като еталонен проект. Той е сертифициран и като образователен проект по Международната декада за култура на мира и ненасилието 2001 – 2010, в съответствие с Резолюция на ООН 53/25.

продължава>
 
Обща характеристика ПДФ Печат Е-мейл

 

 

techprep_small

.
Мултицентър е иновационно решение, което използва съвременното равнище на образователните технологии, за да постави децата, учениците и всички членове на местната общност в среда, която формира у тях знания, умения, нагласи, в съответствие със съвременните обществени потребности.

 

 
Изграждащи блокове ПДФ Печат Е-мейл

mcmodules

Мултицентър е съставен от модули, които се подбират според конкретните цели на всеки проект, в който участва. Модулите дават възможност да се формира богата палитра от занимания за всички профили и възрастови групи. Така ресурсите се използват изключително ефективно.

продължава>
 
Капацитет ПДФ Печат Е-мейл
.
.
center12
.
Мултицентър е технология, която се използва от всички в една общност (община, квартал, няколко училища, няколко малки населени места и т.н.). Капацитетът на Мултицентър много зависи от качеството на човешките ресурси, ангажирани в неговата експлоатация. При добра организация тази технология позволява висока ефективност, висока пропускателна способност при умерена инвестиция в образователна инфраструктура.