Автотроника PDF Print E-mail
There are no translations available.

 

АВТОТРОНИКА

 

aut0_icon Програмата АТ-2000 за обучение по автотроника предлага модулен метод за преход на учениците от теорията в класната стая към диагностиката и „ремонта” на истински превозни средства, като всичко това се прави чрез компютърна работна станция.

   Като се използват свързани с компютъра симулатори, демонстратори, електронни платки и специализираната система за вмъкване на дефекти “smart car”, учениците се упражняват по специална методология за търсене и отстраняване на повреди в учебна среда, която следи напредъка на всеки и дава възможност за индивидуална скорост на обучение.

 

 • Използването на технология за преподаване на технологии предоставя на ученика богати възможности да прилага основни концепции чрез експериментиране в системата и да достигне до сложни упражнения за отстраняване на повреди.
at2000_1
 • В интерактивната учебна среда се разработват подходящи учебни процедури за диагностика, като по желание се пресъздават различни реални повреди.
 • Главоболията, породени от единични разпокъсани компоненти за обучение, отнемащи време настройки, счупени или липсващи части и от невъзможността да се пресъздават реални проблеми изчезват, когато се внедри програмата АТ-2000 за обучение по автомобилна техника.
 • Изчерпателна, завършена програма, която предлага над 2000 часа занятия, програмата АТ-2000 за обучение по автомобилна техника е в съответствие с AYES и е съгласувана със задачите на NATEF за подготовка на техници, способни да издържат изпитите за сертификати на ASE и IMI.
 • Повече от 180-те центрове за обучение по автотроника по света непрекъснато информират за своите успехи.

 

Системата включва:

 • Практически упражнения, извършвани чрез компютър
 • Напълно интегриран хардуер и софтуер
 • Интерактивни симулации в реално време в учебна среда, позволяваща самонаблюдение и индивидуален напредък
 • Модификация “smart car” на реален автомобил  по заявка, с възможност за вмъкване на “повреди” в електронните подсистеми - за всяка марка и модел превозно средство
 • Симулатори
 • Демонстратори
 • Автомобилна електроника
 • Практически опит в работата с:
                Осцилоскоп
                Цифров мултимер
                Генератор на функции
                Електронен тестер (breakout box)
                Сканиращи инструменти и други.

 

at2000_2

 • Мултимедийни софтуерни ресурси, включващи:

                EB-555: Мултимедийно софтуерно ръководство

                ANET: Анимирано електронно ръководство

                TINA: Комплект от инструменти за симулации и интерактивен анализ

                 EWB: Електронна работна маса

 • Компютризирана система за мениджмънт на оценяването и ученето (CLEMS)
 • Обучение на реални технически умения, предлагащо солидни диагностични процедури
 • Гъвкава учебна програма с над 2000 часа занятия, в съответствие със стандартите на организациите AYES, NATEF и IMI
 • Дистанционно обучение, включващо тестване на симулирани тримерни вериги чрез Интернет
 • Практически занятия и теория през Интернет

 

Повече ...