Начало Професионално образовние Хладилна и климатизационна техника
Хладилна и климатизационна техника PDF Print E-mail
There are no translations available.

 

ХЛАДИЛНА ТЕХНИКА И

КЛИМАТИЗАЦИЯ

 

refrigeration

 

 

Отоплението, вентилацията, климатизацията и хладилната техника заемат все по-централно място в съвременната цивилизация. Разпространението на тези системи изисква квалифицирани техници, които да притежават способности за диагностика, отстраняване на повреди и поддържане в изправност на системите.


Системата за обучение по климатизация и хладилна техника DAR-2000, предлагана от нас, е подходяща за професионално обучение в технически колежи, професионални гимназии, университети, центрове за квалификация и преквалификация.

 


 

Програмата предлага на преподавателите завършени системи за обучение, базирани на компютри. От ключово значение за тази образователна технология е възможността, предоставяна на инструктора да проследява напредъка на учениците с помощта на система за мениджмънт на учебната среда. От своя страна, компютризираните работни станции позволяват на учениците да работят в учебна среда, в която могат да напредват със собствената си скорост на усвояване, и да я наблюдават и управляват.


DAR-2000 позволява процедури на логическа диагностика в кумулативна, методична среда. Разработването на множествени стратегии за решаване на задачи заменя стратегията на «гадаене и проверка», прилагана в програмите «на парче».

 

Повече ...