Начало Професионално образовние Управление на процеси
Управление на процеси PDF Print E-mail
There are no translations available.

 

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЦЕСИ

 

ps2180

 

В съвременното производство се използват сложни системи за управление, с помощта на които се постига по-добро качество при по-ниски разходи. Повишените изисквания за опазване на околната среда, заедно с екологичното законодателство допълнително мотивират много компании да модернизират своето производство дори и инвестициите да не предлагат висока възвръщаемост.

 

Лабораторията по управление на процеси PS-2000 отговаря на повишените изисквания за обучение на квалифицирани техници и инженери по поддържане на системи за управление в производството. Тя включва лабораторни експерименти и тестове за най-важните елементи в една реална система за управление на процеси, а именно: термодвойки от тип J, K, платинов температурен преобразовател, преобразователи за налягане, дебит и ниво на флуиди, клетка за измерване на тегло, интерфейс между преобразователите и компютъра, програми за управление на процесите, както и симулатор на управлението на процеси.

 

 

Повече ...