PDF Print E-mail
There are no translations available.

 

ЕЛЕКТРОНИКА

 

            В съвременното технологично състезание владеенето на електрониката е задължително за всеки професионалист. ebbaseНие представяме широка гама от системи за обучение по електричество и електроника, от начално ниво до професионални нива на специализация. Системата EB-2000 е основана върху новаторска методика на обучение, която комбинира практически занятия с компютърно обучение.

 

            EB-2000 предлага безпрецедентна гъвкавост и лекота на разширяване. Системата покрива голям диапазон от електронни технологии на различни нива и могат да се включват нови теми.


            Пакетът от възможности на EB-2000 предлага изчерпателна библиотека от основни курсове и курсове за напреднали по електричество, аналогова и цифрова електроника, под следните основни заглавия: основи на електричеството и електрониката; полупроводникови устройства; линейна електроника; цифрова логика; микропроцесорна и микрокомпютърна технология; комуникации.


electronics

 

            Компютърно управляваната лаборатория, приложена в рамките на EB-2000, дава възможност за съчетаване на различни варианти: пряко преподаване от страна на инструктора; наблюдение, управление на обучителния процес и интервенция в рамките на сесия с много обучаеми, и др. Инструкторите имат възможност да действат максимално ефективно, а обучаемите получават възможността за индивидуално внимание.

 

            Системата поддържа всеки етап от обучението, като се започне от запознаване с теорията, премине се през оценяване на възможностите на обучаемия чрез практически експерименти, отстраняване на повреди, и се завърши с окончателни тестове.


            Започвайки от единична станция, системата може да бъде надстройвана до напълно компютризирана, интегрирана лаборатория с множество работни станции.


Повече ...

     Електричество и електроника.

 

            В съвременното технологично състезание владеенето на електрониката е задължително за всеки професионалист. Degem представя широка гама от системи за обучение по електричество и електроника, от начално ниво до професионални нива на специализация. Системата EB-2000 е основана върху новаторска методика на обучение, която комбинира практически занятия с компютърно обучение.

            EB-2000 предлага безпрецедентна гъвкавост и лекота на разширяване. Системата покрива голям диапазон от електронни технологии на различни нива и могат да се включват нови теми.

            Пакетът от възможности на EB-2000 предлага изчерпателна библиотека от основни курсове и курсове за напреднали по електричество, аналогова и цифрова електроника, под следните основни заглавия: основи на електричеството и електрониката; полупроводникови устройства; линейна електроника; цифрова логика; микропроцесорна и микрокомпютърна технология; комуникации.

            Компютърно управляваната лаборатория, приложена в рамките на EB-2000, дава възможност за съчетаване на различни варианти: пряко преподаване от страна на инструктора; наблюдение, управление на обучителния процес и интервенция в рамките на сесия с много обучаеми, и др. Инструкторите имат възможност да действат максимално ефективно, а обучаемите получават възможността за индивидуално внимание.

            Системата поддържа всеки етап от обучението, като се започне от запознаване с теорията, премине се през оценяване на възможностите на обучаемия чрез практически експерименти, отстраняване на повреди, и се завърши с окончателни тестове.

            Започвайки от единична станция, системата може да бъде надстройвана до напълно компютризирана, интегрирана лаборатория с множество работни станции.